Hà Hồ mặc xuyên thấu lấn át Phạm Hương, Lan Khuê tại tổng duyệt The Face