Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân đọ sắc cùng top 3 Hoa hậu Áo 2018

Top 3 Hoa hậu Áo trình diễn thời trang.
Top 3 Hoa hậu Áo trình diễn thời trang.
Top 3 Hoa hậu Áo trình diễn thời trang.