Chương Tử Di, Châu Đông Vũ - 2 "mưu nữ lang" nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ

Chương Tử Di, Châu Đông Vũ là "mưu nữ lang" được yêu thích trên màn ảnh. Ảnh: Xinhua.
Chương Tử Di, Châu Đông Vũ là "mưu nữ lang" được yêu thích trên màn ảnh. Ảnh: Xinhua.
Chương Tử Di, Châu Đông Vũ là "mưu nữ lang" được yêu thích trên màn ảnh. Ảnh: Xinhua.
Lên top