Mạc Văn Khoa và những "hiện tượng" của "Thách thức danh hài"

Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Thị Dần, Kim Hoàng từng gây chú ý khi tham gia "Thách thức danh hài". Ảnh: CTCC.
Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Thị Dần, Kim Hoàng từng gây chú ý khi tham gia "Thách thức danh hài". Ảnh: CTCC.
Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Thị Dần, Kim Hoàng từng gây chú ý khi tham gia "Thách thức danh hài". Ảnh: CTCC.
Lên top