Bích Ngọc tích cực tập luyện cùng HLV Thu Thủy cho màn hóa thân Vũ Cát Tường