Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bằng Kiều “chơi trội” mừng MV đạt mốc triệu view