Adele bỏ xa BTS, giành 3 vị trí top 1 của các bảng xếp hạng Billboard

Adele bỏ xa BTS trên bảng xếp hạng Billboard. Ảnh: Xinhua.
Adele bỏ xa BTS trên bảng xếp hạng Billboard. Ảnh: Xinhua.
Adele bỏ xa BTS trên bảng xếp hạng Billboard. Ảnh: Xinhua.
Lên top