2 "phát pháo" của Blackpink, BTS đầu năm 2021

Blackpink và BTS đã có những kế hoạch mới trong đầu năm 2021. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS đã có những kế hoạch mới trong đầu năm 2021. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS đã có những kế hoạch mới trong đầu năm 2021. Ảnh: MV.
Lên top