MV debut của các nhóm nữ Kpop được thích nhất: Blackpink có vượt TWICE?

Blackpink, TWICE là những nhóm nữ Kpop có MV debut đạt lượt yêu thích khủng. Ảnh: MV.
Blackpink, TWICE là những nhóm nữ Kpop có MV debut đạt lượt yêu thích khủng. Ảnh: MV.
Blackpink, TWICE là những nhóm nữ Kpop có MV debut đạt lượt yêu thích khủng. Ảnh: MV.
Lên top