“Về miền biển nhớ”

Quang cảnh buổi giới thiệu Du lịch Quy Nhơn - Bình Định với chủ đề "Về miền biển nhớ".
Quang cảnh buổi giới thiệu Du lịch Quy Nhơn - Bình Định với chủ đề "Về miền biển nhớ".