Văn phòng du lịch ảo, Spring Travel Agency chỉ bị phạt 8.000.000 đồng