Trải nghiệm giá trị của "đi chậm" trên chuyến tàu xuyên Ấn

Những hành khách trên khoang hạng hai có giá vé rẻ nhất. Hành khách thường là công nhân xây dựng nhập cư trở về nhà ở Assam sau khi kết thúc công việc  tại Tamil Nadu.
Những hành khách trên khoang hạng hai có giá vé rẻ nhất. Hành khách thường là công nhân xây dựng nhập cư trở về nhà ở Assam sau khi kết thúc công việc tại Tamil Nadu.