TPHCM mở thêm 7 tour du lịch đường sông mới

Tuyến du lịch đường sông được khai thác tốt. Ảnh: MINH QUÂN - NHẬT LỆ
Tuyến du lịch đường sông được khai thác tốt. Ảnh: MINH QUÂN - NHẬT LỆ