Quảng Ninh: Kiến nghị cho phép 10 tàu du lịch đang đóng dở vào hoạt động

Tỉnh Quảng Ninh khuyến khích đóng tàu du lịch lớn, hiện đại để phục vụ du khách
Tỉnh Quảng Ninh khuyến khích đóng tàu du lịch lớn, hiện đại để phục vụ du khách
Tỉnh Quảng Ninh khuyến khích đóng tàu du lịch lớn, hiện đại để phục vụ du khách

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top