Quảng Bình xin ý kiến Bộ Tài nguyên Môi trường về đề án "Chinh phục Sơn Đoòng"

Vượt "bức tường Việt Nam" và ra cửa sau của hang Sơn Đoòng. Ảnh: Lê Phi Long
Vượt "bức tường Việt Nam" và ra cửa sau của hang Sơn Đoòng. Ảnh: Lê Phi Long