Phố hoa, ước gì!

Lan rừng (ảnh theo báo Dân Việt)
Lan rừng (ảnh theo báo Dân Việt)
Lan rừng (ảnh theo báo Dân Việt)