Na Uy hút khách du lịch nhờ nhà vệ sinh công cộng độc đáo nhất thế giới

Chiếc nhà vệ sinh công cộng này thể hiện sức sáng tạo táo bạo của các kiến trúc sư. Đó cũng thể hiện chất lượng dịch vụ hoàn hảo của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. (Ảnh: Fox News)
Chiếc nhà vệ sinh công cộng này thể hiện sức sáng tạo táo bạo của các kiến trúc sư. Đó cũng thể hiện chất lượng dịch vụ hoàn hảo của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. (Ảnh: Fox News)
Chiếc nhà vệ sinh công cộng này thể hiện sức sáng tạo táo bạo của các kiến trúc sư. Đó cũng thể hiện chất lượng dịch vụ hoàn hảo của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. (Ảnh: Fox News)