Hình ảnh “quái vật hồ Loch Ness” rõ mồn một xuất hiện ngay trước du thuyền?