Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bồng bềnh sóng nước giữa những đảo xanh của Quảng Ninh

Đảo Minh Châu giữa biển xanh. Ảnh. Đỗ Xuân Bút
Đảo Minh Châu giữa biển xanh. Ảnh. Đỗ Xuân Bút