Video: Khỉ liều mạng chống trả, ra đòn tát hổ dữ khi bị dồn đến đường cùng