Trải nghiệm cảm giác bay cùng “Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017” ở Huế

Ảnh BTC cung cấp.
Ảnh BTC cung cấp.