Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những điểm dừng chân tuyệt đẹp trên cung đường lúa Mù Cang Chải