Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những bức ảnh tuyệt đẹp trong cuộc thi “Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm“