Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mê mẩn khung cảnh mùa đông tuyết trắng đẹp như thần tiên