Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mây vờn lưng núi lúc bình minh ở Tà Năng – Phan Dũng