Kinh ngạc những “tháp người” cao ngất trong lễ hội xứ Bò tót