Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc 3 thú dữ sư tử, hổ, gấu thân thiết với nhau như anh em