Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hươu cao cổ mẹ liều mình bảo vệ con trước bầy sư tử háu đói