Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hành trình đến Disneyland Paris