Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đáng sợ khoảnh khắc khỉ đột nổi điên đập vỡ kính trốn khỏi vườn thú

Con khỉ đột Kumbuka.
Con khỉ đột Kumbuka.