Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đáng sợ cảnh rắn hổ mang đói nuốt chửng đồng loại