Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc chiến đẫm máu giữa gấu và đàn sói đói để giành miếng ăn