Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con lừa thông minh đột xuất gây “bão mạng“