Chụp ảnh tự sướng với đười ươi, du khách bất ngờ ăn tát