Chó lăn xả giải cứu chủ khỏi cuộc tấn công của con ngỗng hung hăng