Chết khiếp với cách trang điểm dọa ma ám ảnh đêm Halloween

Ảnh: Tal Peleg.
Ảnh: Tal Peleg.