Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bãi Kinh - điểm dừng chân “tuyệt cú mèo” trên cung đường biển Ninh Thuận