Giữ người bằng các chương trình chăm lo

Đảm bảo lương, thưởng là cách để Xí nghiệp May An Phú giữ chân NLĐ - Ảnh: L.T
Đảm bảo lương, thưởng là cách để Xí nghiệp May An Phú giữ chân NLĐ - Ảnh: L.T
Đảm bảo lương, thưởng là cách để Xí nghiệp May An Phú giữ chân NLĐ - Ảnh: L.T