T&T Group ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng cho Bắc Ninh, Bắc Giang

Đại diện lãnh đạo T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển vừa ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng nhằm chung tay hỗ trợ và tiếp sức cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch. Ảnh: T&T
Đại diện lãnh đạo T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển vừa ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng nhằm chung tay hỗ trợ và tiếp sức cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch. Ảnh: T&T
Đại diện lãnh đạo T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển vừa ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng nhằm chung tay hỗ trợ và tiếp sức cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch. Ảnh: T&T
Lên top