T&T Group đồng loạt hòa lưới điện 3 nhà máy điện mặt trời

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 có công suất 100 MWp đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày 31.12.2020. Ảnh: T&T Group
Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 có công suất 100 MWp đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày 31.12.2020. Ảnh: T&T Group
Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 có công suất 100 MWp đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày 31.12.2020. Ảnh: T&T Group
Lên top