Thí sinh trổ tài tiếp thị quảng cáo trong cuộc thi khởi nghiệp

Giám khào thứ 4 - Nguyễn Phạm Khánh Vân (áo đỏ) xuất hiện trong tập 5.
Giám khào thứ 4 - Nguyễn Phạm Khánh Vân (áo đỏ) xuất hiện trong tập 5.