Sách trắng doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về chỉ số nợ

Lên top