Doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch

Người lao động Công ty Nidec Việt Nam xếp hàng chờ lấy suất ăn ca vẫn phải giữ khoảng cách an toàn 2m. Ảnh: Lưu Kim Hồng
Người lao động Công ty Nidec Việt Nam xếp hàng chờ lấy suất ăn ca vẫn phải giữ khoảng cách an toàn 2m. Ảnh: Lưu Kim Hồng
Người lao động Công ty Nidec Việt Nam xếp hàng chờ lấy suất ăn ca vẫn phải giữ khoảng cách an toàn 2m. Ảnh: Lưu Kim Hồng
Lên top