GDP có thêm 162 tỉ USD nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Ảnh: Giang Huy
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Ảnh: Giang Huy
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Ảnh: Giang Huy
Lên top