6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt vượt 1 tỉ đô

Tập đoàn Bảo Việt - Tổng doanh thu vượt 1 tỉ đô, lợi nhuận sau thuế tăng 1,5 lần trong nửa đầu năm 2021. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Tập đoàn Bảo Việt - Tổng doanh thu vượt 1 tỉ đô, lợi nhuận sau thuế tăng 1,5 lần trong nửa đầu năm 2021. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Tập đoàn Bảo Việt - Tổng doanh thu vượt 1 tỉ đô, lợi nhuận sau thuế tăng 1,5 lần trong nửa đầu năm 2021. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Lên top