Trả lại của rơi và nước mắt của ông lão có trái tim nhân ái

Cụ ông bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Duy Hải/thoibao.today.
Cụ ông bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Duy Hải/thoibao.today.
Cụ ông bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Duy Hải/thoibao.today.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM