Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thứ trưởng nói hay lắm, vậy hãy làm rõ đi!

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Huy Đông (ảnh: Đức Trung - nguồn: http://www.mpi.gov.vn).
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Huy Đông (ảnh: Đức Trung - nguồn: http://www.mpi.gov.vn).