Thư gửi bố Kong

Đạo diễn của "Kong: Skull Island", Jordan Vogt-Roberts. Ảnh Zing.
Đạo diễn của "Kong: Skull Island", Jordan Vogt-Roberts. Ảnh Zing.