Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quy định trích lập chi phí dự phòng: Dễ bị lợi dụng