Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Nhiều trường sư phạm có điểm chuẩn thấp kỷ lục, tiếp tục đào tạo sinh viên sư phạm, nên hay không?

Sinh viên trường sư phạm (Ảnh: daubao.com)
Sinh viên trường sư phạm (Ảnh: daubao.com)